Mélyépítési munkák

Útépítés - Köz-, és gyorsforgalmi utak építése
 • Munkaterület kialakítása, felvonulási területek és létesítmények kiépítése
 • Előfeszített vasbeton tartók beemeléséhez daruzási tervek, organizációk készítése
 • Előfeszített vasbeton tartók beemelése
 • Műtárgyak építéséhez kapcsoló földmunkák komplett kivitelezési munkái
 • Műtárgybontási feladatok gépi és kézi erővel, keletkezett hulladék kezelése
 • Aszfalt, beton, egyéb térburkolatok építési munkái
Vasútépítés - Vasút és villamos vonalak felújítása
 • Műtárgyak vasbeton szerkezeteinek bontása, a szerkezet előkészítése továbbépítésre
 • Műtárgyak építéséhez, átépítéséhez szükséges földmunkák elvégzése, különös tekintettel a nagy mélységben végzett földmunkákra
 • Villamos pályák bontása, keletkezett hulladék kezelése
 • Peronok komplett építési munkái
Vízgazdálkodási, környezetvédelmi munkák
 • Műtárgyak teljes körű földmunkája
 • Töltésépítési munkák
 • Fővédvonali töltéseket keresztező műtárgyak bontása, injektálása, hulladék kezelése
 • Vízfolyások, csatornák építése, kotrása
 • Gabion- és Reno rendszerek építési munkái
 • Vízfolyások, csatornák burkolási munkái
 • Szádolási munkák

Közműhálózatok építési, átépítési, üzemeltetési munkái

Elektromos közműhálózatok teljes körű tervezési, átépítési, kiváltási munkái
 • kis-, és középfeszültségű szabadvezeték hálózatok munkái
 • kis-, és középfeszültségű földkábel hálózatok munkái
 • közvilágítási hálózatok munkái
 • ideiglenes elektromos hálózatok építési, üzemeltetési munkái
 • érintésvédelmi mérések, időszakos felülvizsgálatok elvégzése
 • elektromos gépek, berendezések javítási, felújítási munkái
Kommunális ivó- és szennyvízcsatornák tervezési, építési, átépítési munkái
 • Gravitációs szennyvízcsatorna hálózat teljes kiépítése
 • Nyomott hálózatok teljes kiépítése, átemelő műtárgyakkal, elektromos szereléssel
 • Vákuumos talajvízszint süllyesztés telepítése, üzemeltetése
 • Ivóvíz vezeték hálózat teljes kiépítése
 • Csapadékcsatorna hálózatok teljes körű kivitelezési munkái
Gáz-, szénhidrogén-, és termékvezetékek komplett tervezési, átépítési, kiváltási munkái
 • gázszállító termékvezeték hálózatok munkái
 • kis-, és nagyközépnyomású gázvezeték hálózatok munkái
Távközlési hálózatok, hírközlő vezetékek, üzemi hírközlő hálózatok tervezési, átépítési, kiváltási munkái
 • hírközlő vezetékek munkái